بی صدا شکستم عشقم...

جالبه... 


تا نوبت ما شد...


آخر قصه ها عوض شد...


قصه ما ناتموم مونـــــــ ــــ ــــــ ــد...

 

خانوم کلاغه به خونش رسید...

 

خانوم کلاغه!!... 


خونه نو مبارک...


ایشالا خوشبخت شی...

/ 4 نظر / 4 بازدید
ترنم عاشقی

یک روز دل با خودش عهد بست که از این به بعد سنگ میشم تا عاشق کسی نشم میدونی چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. . . . . .. . . .. . . سنگ شد رفت میون سنگا نشست عاشق یه سنگ دیگه شد[نیشخند]

lo've

سلام چه متن قشنگی[فرشته]

ستاره آبی

در عشق توام نصیحت و پند چه سود زهراب چشیده ام مرا قند چه سود گویند مرا که بند بر پاش نهید دیوانه دل است پای بر بند چه سود