غمگینم

غمگینم....

وقتی همه جفت ها تنهایی ام را به رخم میکشند

حتی جورابهایم........


هست" را اگر قدر ندانی "بود" می شود

چه تلخ است که " هست" کسی "بود" شود 

 

ﺭﻭﺯ ﻫﺎ، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ "ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ" ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!

ﺭﺍﺳﺘﯽ . . .


ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻪ "ﺗﻦ ﻫﺎﯾﯽ" ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﯼ !!!؟
هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه “تو برا من چی‌ کار کردی؟”


تو ٧ میلیارد انسان تورو پیدا کرده، دیگه چیکار کنه !؟


بهـ خــــدا بگــوییــــد زمستــــانشـ ســـرد نیســــتـ

جمـــع کنـــد تکـــرار فصلــهـایـشـ را ...

مــنـ در ظهـــر تابستـــانـشـ هـمـ ...

از بـیـ وفـــایــیـ دنـــدانـ بـهـ دنـــدانـ ســـاییــده امـ


دلتــنگے هـَـمیشـﮧ از ندیدלּ نیستـــــ . . .


لحظـﮧ ﻬــاے بےخبرے پر اَستـــــ از دلتــنگے ......

سر میز شام

یاבت ڪـﮧ مے افتم بغض مے ڪنم

اشڪ در چشمانم حلقـﮧ میزنـב

هــمـﮧ متعجب نگاهم مے ڪننـב

لبخنـב میزنم و میگویــــــــم


چقـבر בاغ بوב

 

/ 0 نظر / 2 بازدید