من ،


بر این باورم که ،


هر بامداد و شامگاه ،


کسی ،


خورشید را حجامت می کند .


از این روست که ،


هیچکس ،
طعم بیداری را ،


چون خورشید نمی چشد .


آنچنان که ،


هیچکس ،همچون مردگان ،


طعم خواب را !

 

/ 0 نظر / 25 بازدید