هوای 2نفره

هوای دو نفره پاییزی ...

 

          می طلبد که تنها نباشی....          دستی را بفشاری...               سینه ای را گرم کنی...           در آغوشی گم شوی...             محو شوی در عشقی پایدار....                خدایا...                دلم نمی آید بگویم...                                لعنت بر پاییز....                                         من تنهایم...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید