مدعیان رفاقت بسیارند

 

مدعیان رفاقت بسیارند. تا پای آزمایش در میان نباشد هر کسی از راه رسیده و نرسیده مدعی عشق است.

رفاقت را باید با صداقت آزمود و صداقت را می شود از ته نگاههای یک انسان فهمید.

چشمها همه چیز را لو می دهند. حتی عشقی را که در دلت پنهان کرده ای.

دوستی یک معامله نیست و این همان حقیقتی است که از یادها رفته است.

کسانی که از دوستی به سود و زیان آن می اندیشند، سودی از دوستی نخواهند برد.

دوست داشتن از عاشق بودن هم سخت تر است؛ دوستدار تو به سعادت تو می اندیشد حال آنکه

عاشق تو به داشتن تو ...

دوستی بالاتر از عشق است. سعی کن تا کسی را در دوستی نیازموده ای عاشقش نشوی.

ملاک دوستی به رنگ و قد و وزن و ناز و عشوه و ... نیست، معیار دوستی صداقتی است که دوستت

در صندوقچه دلش ذخیره کرده است.

آنچه باز هم از دوستی و عشق بالاتر است، آزادی ست.

این آزادی است که پیش از دوستی ارزش دارد. نباید با دوست داشتن کسی او را از آزاد بودن و آزاد انتخاب کردن محروم کرد.

گاه انسان آنچنان عاشق می شود که به هر وسیله ای که شده است، می خواهد محبوبش را مال خودش کند و این بر خلاف اصل آزادی است.

/ 0 نظر / 8 بازدید