بیا تمامش کنیم

همه چیز را....

 که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن....

 نگران نباش....


قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد...

 اما فراموشم کن.....

بخند... تو که مقصر نبودی...

 من این بازی را شروع کردم... خودم هم تمامش میکنم...

 میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟

 گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است....

 بیا به هم نرسیم...!!!!!

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
تینا

مطالعه کن ...هنگامی که دیگران در خواب هستند . تصمیم بگیر ...آنگاه که دیگران مرددند . خود را آماده کن ...وقتی که دیگران خیال پردازند . کارکن... وقتی که دیگران در حال آرزو هستند . صرفه جوئی کن ...وقتی دیگران اسراف می کنند . گوش کن ...وقتی دیگران صحبت می کنند . لبخند بزن ...هنگامی که دیگران خشمگین هستند . پافشاری کن هنگامیکه دیگران رها کرده اند ...