غم دل

غم دل باکه بگویم که غم من همان تکرار است

غم دل باکه بگویم روز وشب دل من پی یک غم نمناک تیره وتار است

چه بگویم نفسی نیست

معجزه راست بگو تو بگو این رویاست

/ 0 نظر / 26 بازدید