گاهی وقتا ....

گـاهی وقتـــــــــا خودمو میزنم به بیخیالی...

رفــــــتـ؟ به درکــــــ

ناراحت شد؟ به جهنم

برنمیگرده؟ فدای سرم

پشت سرم حرف زد؟بزار واق واق کنه

خرابم کرد؟ بیخود کرد

خودشو گرفته واسم؟خومعلومه مگس میره دنبال عنی مث خودش

دل کسیو شکستم؟ مهم نی

میــــــــــزنم به بیخیالیــــــــــــــــــــــــ و تو یه دنیای خودم

تو اتــــــــــــــاق تاریکم

سیگارمو دود میکنمــــــ

اخ چه حالی داره


http://s2.picofile.com/file/7846505799/62.jpg

/ 0 نظر / 21 بازدید