ستاره

 

  یه ستاره چشمک زنون

                                       خندید و گفت کنارتم

       تا آخرش

                                       تا پای جون

      ستاره ی قشنگی بود 

                                       آروم و ناز مهربون

 

     ستاره شد عشق من و منم شدم عشق اون

                     اما زیاد طول نکشید

 

     عشق من و ستاره جون

                                      ماه اومد ستاره را دزدید و برد نامهربون

     ستاره رفت و  من شدم بی هم زبون

                                     حالا شبا به یاد اون چشم می دوزم به آسمون

دلم می خواد داد بزنم .........

                                             این بود قول و قرارمون !!!؟؟؟

 

/ 0 نظر / 22 بازدید