مست

میگن کسایی که مشروب بخورن ، میرن جهنم!!


جهنمی که آدم هاش مست باشن ،


از دنیایی که آدماش پست باشن، بهتره … !
دست بر دلم مگذار ، می سوزی .....

داغ خیلی چیزها بر دلم مانده !
 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
ملیکا

تنها شرط وروده به بهشت آدم بودنه واسه همینه که جهنم اینقدر شلوغه ........ من که نرفتم ولی حدس میزنم شلوغ باشه ...