حس مبهم نفس گیر

حس مبهم نفس گیر

حس مبهم نفس گیر

من نمیدانم این دلتنگی دلتنگی که میگویند چیست؟
همین حس مبهم نفس گیری که دامن گیرم شده
وقتی از ندیدنش تب میکنم وقتی کودکانه بی تابش میشوم

وقتی از نشنیدن صدایش احساس خفگی میکنم
این همان دلتنگی ست؟؟

.

/ 0 نظر / 24 بازدید