قتی برای از تو گفتن

واژه ها کم می آورند،

وقتی دیگر گنگ و گیج و مبهوت

پی توصیفی از توام،

زیبا . . . کوتاه . . . عاشقانه :

دوست دارمت

 

دوستت دارم!

 

 

می توان پر کرد...

فاصله هایی بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند را...

با یک پیام ساده و کوتاه...

کافیست بنویسی :

"دوستت دارم..."

دلتنگم...نه برای کسی... از بی کسی ...!!!
خسته ام... نه از تکاپو... از در به دری...!!!
نه دوستی ... نه یادی ... نه خاطره ی شیرینی...!!!
تنهایم...
تنهاتر از آن سنگ کنار جاده...!!!
اما مشتاقم!!!
مشتاق دیدار آن کس که صادقانه یادم کند...!!!

 

 

/ 30 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستایا

شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد

ستایا

شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

مهتاب

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.وب خوشملی داری موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.ممنون که بهم سرزدی[گل][خجالت]

شبنم

______$$$$$$$$________$$$$$$$$$_________ _____$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$_______ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ _____________$$$$$$$$$$$$$______________ ________________$$$$$$$_________________ ___$$$___$$$______$$$_______$$$___$$$____ __$$$$$_$$$$$______________$$$$$_$$$$$___ __$$$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$$$___ ____$$$$$$$__________________$$$$$$$_____ ______$$$__*ღ*___________*ღ*___$$$_______ _______$________________________$________ اینم واسه داداشه عسیسم[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [گل][گل][گل][گل][گل] just for you[گل][گل][گل][گل]