تنهایی

 

گاهی اوقات آنقدر احساس تنهایی می کنی که

 

حتی نمیدانی چرا ...

 

تنها نیستی ها،ولی آنقدر در درونــت بی کسی میـپیچه

 

که دیگر جلوی نفس هات رو می گیره...

 

انگار یتیم ترین انسان روی کره زمین

 

درون وجودت زندگی می کنه

 

می خواهی حرف بزنی ، درد و دل کنی و خالی شوی

 

از این همه هیچ ...

 

میـگردی و کسی را جز خودت پیدا نمی کنی ...

 

می نشینی گوشه دلت ، زار زار حرف می زنی

 

آن قدر می گویی که خودت هم

 

حوصله ات از حرف های ات سر می رود ..

 

آخرساکت می شوی و فکر می کنی به اینکه

 

تنهایی شاید یعنی همین

 

یعنی وقتی کلی حرف داری و حتی خودت هم

 

حوصله شنیدن اش را نداری ... که نداری

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید