هیچ کس تولدمو تبریک نگفت . . .. . . . . . . . . .. . . .   !

 

هیچ کس نگفت که تولدت مبارک . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !

 

تولدی که با تنهایی سر شد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !

 

این است سزای تنهایی،خودم به خودم خواهم گفت "تولدت مبارک"

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
آنا

تولدت مبارک علی جان.... [گل][گل][گل][گل]...