گفتــه بــودی اگــر قاصدکهـا از سفرهـای رویـــا بیـاییند

 

گفتــه بــودی اگــر شاپرکها شهرمـان را گلستـان نمـایند

 

گفتـه بــودی اگــر صد شکوفه در میــان گلستــان بـروید

 

گفتــه بــودی اگــر یـک پــرستو بــرگ آلاله ای را ببوید

 

گفته بودی اگر توی قلبم باغی از یاسهای خوشبو بکارم

 

گفتــه بــودی اگــر بـــاران روی قلبهـــای عـاشق ببــارد

 

بـــازمـی گـــردی و در کنــارم قصه عشق را مـی نگاری

 

پس در جستجوی چه هستی......!!!!!!

به او بگویید که دوستش دارم

/ 1 نظر / 2 بازدید
سپیده

با او بگو چه میکشم از درد اشتیاق شاید وفا کند بشتابد به یاریم