وقتی  که به درد می آید  وکسی نیست   که جز هر فهایم گوش کند  وقتی تمام غم های عالم  در دلم نشسته  است  وقتی  احساس می کنم   دردمند  ترین  انسان عالم  وقتی   تمام  عزیزانم بامن غرییبه   می شوند وکسی حرمتا اشکهای  نیمه شبم را خوط نمی کند   وقتی تمام عالم را قفس  می بینیم  و بی اختیار از کنار کسانی که دوستشان داریم  بی تفاوت  میگذریم

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

الهی !!!! چرا تنهایی؟ ول کن این دنیای بی مزه رو. بالاخره دنیا بالاپایین زیاد داره. حیف جوانیت که الکی غصه بخوری. تلاش کن و زندگیتو بساز. خدا را پیدا کن ...