دلم میخواد یه روزی..


دلم میخواد یه روزی..

یه جای...

همونی که الان نیست,برگرده...

وبیاد...

بیاد و واسم از زندگیش بگه...

بگه انقد زیر فشار مشکلات بوده که نمیتونه قد راست کنه...

بگه داغون شده...

دیگه ادعای قبل رو نداره...

بگه و من فقط نگاش کنم...

سرشو که بلند کرد بگه:

باتوام!تو نفرینم کردی؟؟نه!؟؟

تو چشماش نگاه کنم,بزنم زیر خنده...

انقد بخندم تا اشکام یواش یواش از چشمام سر بخوره و بیاد پایین...

با تعجب نگاهم کنه...

بعد من بگم,ببخشید شما!!!!؟؟؟؟


/ 0 نظر / 62 بازدید