قلب ها


بعضی‌ها چهره‌شان خیلی 

معمولی است امّا

آنچه در قسمت چپ سینه‌شان 

می‌تپد دل نیست،

 اقیانوس محبّت است

بعضی‌ها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست‌، امّا 

سخن که میگویند، 

در جادوی کلامشان غرق می شوی

بعضی‌ها قد و قامتشان معمولیست امّا

حضورشان تپش قلب می‌آورد

 بعضی‌ها خیلی معمولی هستند امّا 

همین معمولی بودنشان‌ است که در کنارشان به آرامش میرسی

 فقط آرامش مهم است. 

ثروت، شهرت، زیبایی و جمال همه عادی می شوند. 

فقط قلب آدم‌هاست که اهمیت دارد

/ 0 نظر / 45 بازدید