شریعتی

 
در نهان

به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

 و در آشکارا

 از آنانی که دوستمان

دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما.

(علی شریعتی)

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
khodai

دقیقا دلیل تنهایی ما همینه[افسوس][گل]