آرزو دارم   که مرگت را ببینم بر فراز دسته  های گل  بچینم  

آرزودارم ببینم بر گناهی مرده ای در دوزخی و رو سیاهی

جال که عاشق زار تو باشم

آرزو دارم  عزادار تو باشم

بهتر از هر عاشقی  نازت  کشیدم

 در عوض  نامردی ها از تو دیدم   هر کجایی راه خوشبختی نیابی

راحی بی دغدغه هرگز  نخوابی

هر کجایی آب خوش هرگز  ننوشی  یا لباس

عافیت هرگز نپوشی 

آرزویی جوز این ندارم ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید