می بخشم کسانی را که هرچه خواستند

می بخشم کسانی را که هر چه خواستند

با من

با دلم

با احساسم کردند...

و مرا در دور دست خودم رها کردند

و من امروز به پایان خود نزدیکم...

پروردگارا به من بیاموز

در این فرصت کم حیاتم...

آهی نکشم

برای کسانیکهدلم را شکستند...

/ 1 نظر / 2 بازدید
شین

"می‌بخشم، اما فراموش نمی‌کنم..." [گل]