باید از آرامش دل ها گذشت

شادمان چون لحظه دیدار شد

بهترین تسکین دل این جمله است

باید از پیوند تو سرشار شد


 

13 نکته

1-دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو بکه به خاطر شخصیتی که من درهنگام با تو بودن پیدا می کنم .
2-هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود .
3-اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .
4-دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند .
5-بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .
6-هزگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحت هستی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود .
7-ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی .
8-هزگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند 0نگذران .
9-شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را به این ترنیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی .
10-به چیزی که گذشت غم مخور به آنچه پس از آن می آید لبخند بزن .
11-همیشه افرادی هستند که نو را می آزارند .با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکن .
12-خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه دیگری را بشناسی و انتظار داشته باش او تو را بشناسد .
13-زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری .

 

خواب

از مرز خوابم میگذشتم...

سایه ی تاریک یک نیلوفر...

روی همه ی این ویرانه ها افتاده بود...

کدامین باد بی پروا...

دانه ی این نیلوفر را به خواب من آورد؟!

نیلوفر روئید...

ساقه اش از ته خواب شبها هم سر کشید...

سیلاب بیداری رسید...

چشمانم را در ویرانه ی خوابم گشودم...

نیلوفر به همه ی زندگی ام پیچیده بود..

/ 0 نظر / 2 بازدید