عشق یعنی ... دیدن خوشحالیش.

عشق یعنی ... با نگاهت اونو به خودت جذب کنی.

عشق یعنی ... غرورشو جریحه دار نکنی.

عشق یعنی ... سلیقه شو مسخره نکنی.

عشق یعنی ... فکر نکنی مجبوره تا ابد با تو بمونه.

عشق یعنی ... وقتی فقط دیدنش کافیه تا تو رو از خود بی خود کنه.

عشق یعنی ... لباسی رو که برات خریده بپوشی.

عشق یعنی ... زیر نور مهتاب براش شعر بخونی.

عشق یعنی ... وقتی خوابه تماشاش کنی.

عشق یعنی ... بدون اون انگار تو بیابون سر گردونی.

عشق یعنی ... دلشو نشکنی.

عشق یعنی ... وقتی اونو می بینی داغ کنی.

عشق یعنی ... واسه ش آواز عاشقانه بخونی.

عشق یعنی ... مرتب ببریش بیرون.

عشق یعنی ... بهش بگی بدون آرایش هم قشنگه.

عشق یعنی ... نقطه ضعفاشو بشناسی.

عشق یعنی ... ستارهء محبوبش باشی

عشق یعنی تا ابد آبی شدن

عشق یعنی لحظه ای بارانی و

لحظه ای شفاف و مهتابی شدن

عشق یعنی لذت یک آرزو

/ 0 نظر / 2 بازدید