میشمـــارم

اشک های ریختـه را...

جای زخم هایم را , تکه های شکسته ی غرورم را....

بغض های فروخورده ام را.....

دوستت دارم ها و عاشقتم گفتن های روی دلم مانده را...

شبهای مردنم را...!

در آخر هم مهم ترین دارایی ام را میشمارم :

دوســــــــت داشــــــتنـت را...!

/ 0 نظر / 22 بازدید