حال این روزهای من ...

گراهام بل عـزیز ... تلفنی که زنگ نمی زند نیاز به اختراع نداشتحـوصله ات سـر رفته بود "چسب قلب" اختـراع می کردی ...می چسباندیم روی این ترک های قلب صاحب مرده مـان ...و غصـه ی زنگ نخـوردن تلفنی که اختـراعش کـرده ای را نمی خـوردیمسـاده بگـویم...گــراهــام بــل عـزیـز ....حــال این روز های مــرا .... تــو هـم مقصـری ! !

/ 2 نظر / 23 بازدید
ملیکا

اره واقعااااااااااا حوصلش سسر رفت و با قلب ما بازی کرد .... زنگ نمیزنه این تلفنه ... وقتی هم میزنه اونی پشت خطه که دوست نداری صداشو بشنوی ..... جالب تر ازهمه قبض تلفن که سر ماه میاد برق سه فاز میگیردت ....