حـالا کـه میـخـواهـی بـروی

 لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار  …
دلـم را فـرستــاده ام  دنبـالِ ن

خــود سیـــاه....

 

/ 0 نظر / 25 بازدید