زمونه
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧  

زمونه از من پرسید که گریه

        چه کسی رابیشتر دوست داری   گریه

                             من نکفتم که تو رو دوست دارم گریه

                                       چون رسم زمونه این است که گریه

                                       هرکسی رو دوست داشته باشی گریه

                                                 ازت می گیرن  گریه