شمع با پروانه چه گفت
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧  

شمع دانی دم مرگ با پروانه چه گفت 

                               گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی 

سوخت پروانه ولی خوب   جوابش را داد 

                             گفت دیری  نکشد که تو نیز خاموش شوی  

{#emotions_dlg.e38}