ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧  

در رگهایش من بودم که میدویدم...

هستی اش در من ریشه داشت...

و همه ی من بود؛کدامین باد بی پروا

دانه  ی این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد............