ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧  

اگر شکستن قلب و غرور صدا داشت، عاشقان سکوت شب را ویران می کردند...

عشق یعنی...

عشق یعنی ... دفتر تلفن محرمانه نداشته باشی.

عشق یعنی ... مجبور نباشی تنهایی غذا بخوری.

عشق یعنی ... رازی بین من و تو.

عشق یعنی ... آرزوهاتون رو به همدیگه بگین.

عشق یعنی ... یه کیک خونگی برای تولدش.

عشق یعنی ... به هزار زبون بهش بگی دوستت دارم.

عشق یعنی ... کسی که دلتو می بره.

عشق یعنی ... بعضی وقتا اشک زیاد ریختن.

عشق یعنی ... همین کنار هم بودن.

عشق یعنی ... همون نیرویی که توی فضا می چرخه.

عشق یعنی ... احساس فوق العاده ای که همه جا دور و برت هست.

عشق یعنی ... آدم احساس کنه زمین زیر پاش نیس.

عشق یعنی ... ضربه فنی شدن.

عشق یعنی ... کاری کنی که جز عشق تو هیچی نبینه.

عشق یعنی ... این فکر که چقدر خوبه اون تو رو بخواد.

عشق یعنی ... قشنگ ترین لباستو براش بپوشی.

عشق یعنی ... ترانه ای که تو رو به یاد اون میندازه.

عشق یعنی ... بذاری از خودش تعریف کنه.

عشق یعنی ... منتظر تلفنش باشی.

عشق یعنی ... بدونی واسه تولدش چه هدیه ای دوست داره.