ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

خــدایـــا؟??

کمی بیاجلوتر...

میخواهم درگوشت چیزی بگویم...

این یک اعتراف است...

مـــن بــــی او...

دوام نمی آورم؟!