ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

درد دارد!!!

کسی تنهایت بگذارد که به جرم بااوبودن همه تنهایت گذاشتن...


دســتـــهایش با من . . .

چـــــشــــمهایش در خیابان . . .

دلـــــــــــــــــــــــش . . .

این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !