شب
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

شب بود...

یه عده کنار عشقشون بودن...

یه عده هم داشتتن با عشقشون حرف می زدن...

منم پتوم و کشیدم رو سرم

بغضمو قورت دادم و چشمامو بستم و گفتم: به درک که تنهام...