ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢  

امروز چند شنبه است؟


چندم کدام ماه و چندم کدام سال است؟

امروز چند سال از من می گذرد؟

و من چند ساله ام ؟

چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه

امروز اکنون است و اینجا زمین است
 
و من به دنیا آمده ام...

به رسم عادت: تولدم مبارک