گاه دلتنـــــــگ می شوم
ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم