“کجایـی پس نگرانت شدم”
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢  

ﻫﯿﭽﮑﯽﺑﻌـﺪِ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻧـﻤﺮﺩﻩ....

 

 

 ولی...

 

 

ﺧﯿﻠﯿﺎﺑﻌﺪِ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺩﯾـﮕﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻥ...

 

 

 


 

 

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود ...

 

 

انتظــارت را میـکشـــــد و ...

 

 

چــه شیرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید....

 

 

 

“کجایـی پس نگرانت شدم” !