اه بی پایان ...
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢  

 

 

 

راه بی انتهاست....

 

منراهدست در دست  داده ایم  
ماه  من  انتهای   هر چه بی انتهاست