تلنگری
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢  
 

به خاطر هیچ کس دست از ارزشهات نکش

چون زمانی که اون دست از تو بکشه

تو می مانی و یک من بی ارزش