حال این روزهای من ...
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢  

گراهام بل عـزیز ... تلفنی که زنگ نمی زند نیاز به اختراع نداشتحـوصله ات سـر رفته بود "چسب قلب" اختـراع می کردی ...می چسباندیم روی این ترک های قلب صاحب مرده مـان ...و غصـه ی زنگ نخـوردن تلفنی که اختـراعش کـرده ای را نمی خـوردیمسـاده بگـویم...گــراهــام بــل عـزیـز ....حــال این روز های مــرا .... تــو هـم مقصـری ! !