شریعتی
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢  
 
در نهان

به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

 و در آشکارا

 از آنانی که دوستمان

دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما.

(علی شریعتی)