ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢  
غربت را نباید در الفبای شهر غریب جستجو کرد .. !

!

عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد .. تو   غریبی .. !