گفته بودم نفس های
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢  

گفته بودم نفس های من الوده به بغض است


مواظب باش


میخواهی هم نفس شوی ؟


تو به درد من گرفتار نشو