روزگار
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢  

روزگار

روزگار دیکته ی "نبودنت" را برایم میخواند ... نمره من باز صفر میشود ...
هنوز "نبودنت" را یاد نگرفتم ام .! چه رسد باینکه فراموشت کنم .داداشم