ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱  

خسته ام از تکرار شنیدن

مواظب خودت باش

تو اگر نگران من بودی نمی رفتی

به سادگی میماندی

گاهی فقط

با یک نگاه...

با یک نفس  شاید

مواظبم بودی

پس بگذارو بگذر...

بگذار با درد تنهایی خودم بسوزم

بگذار دیوانه وار زندگی کنم...

اصلا بگذار....!!!      بگذار...!!!   بگذار بمیـــــــــــــــــــــــــــ رمــ  لطفا...

نامردی ها آزارم میدهد .بازیچه شدنها...بازی بچه گانه کردنها...اصلا همه چیـــــــــــز آزارم میدهد...