ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱  

  

۱۰۰۰

بار، ۹۰۰ جمله ی عاشقانه را در ۸۰۰ جای مختلف بین ۷۰۰ نفر به ۶۰۰ زبان

مطرح کردم

 

 

.

 

۵۰۰

 

 

نفر آنها ۴۰۰ جمله را به ۳۰۰ زبان در ۲۰۰ برگ ترجمه کردند. ۱۰۰

 

 

برگ برای تو در

۹۰

 

روز، روزی ۸۰ مرتبه خواندم. ۷۰ جمله ی آن را در روز، روزی ۶۰

مرتبه به صورت

۵۰

 

 

تایی برای خودت تکرار کردی و ۴۰ تای آن را آموختی پس از ۳۰

 

دقیقه

 

۲۰

 

 

بار آن را از تو سوال کردم و تو به ۱۰ سوال من ۹ مرتبه ۸ سوال ۷ جواب

صحیح دادی و در فاصله ی

۶

 

روز، روزی ۵ مرتبه در ۴ ساعت تو را به ۳ مکان از

مکان های عاشقانه دعوت کردم

۲

 

 

ساعت التماس کردم تا ۱ مرتبه گفتی

 

 

 

:

دوستت دارم