ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠  

 

حکایت جالبیست .... فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمیکنند

اگر سهم من از این همه ستاره فقط سوسوی غریبی ست ..... غمی نیست همین انتظار شب برایم کافی ست