ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠  

 


"""""""""""""

 

اگر روز ی مردم تابوتم را سیاه کنید تا همه بدانند سیاه بخت بودم .

بر روی سینه ام تکّه یخ ی بگزارید تا به جا ی معشوقم برایم گریه کند .

چشمانم را باز بگزارید تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم .

وآخرین خواسته ی من از شما اینکه دستانم را ببندید تا همه بدانند خواستم ولی نتوانستم

.""""""""""""