ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠  

اگه بارون بزنه بهار دیگه پیر نمیشه

غروبای کوچه ها اینقد دلگیر نمیشه

آخ اگه چشمای تو ماه و تماشا بکنه

روزا خورشید نمیتونه شب و حاشا بکنه

شبای تیره پائیر منو آتیش میزنه

غروب و تنهائی داره تنم و نیش میزنه