ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧  

 

دل من از تبـــــــــار دیوارهای کاهــــگلی است

ســـــــاده می افتد

ســـــــاده میشکند

ســـــــاده میمیرد

دل من تـــنــــــــــها سخت میــــــــــــگرید