ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧  

هیچ کس دلم  را با ور نداشت

      هیچ کس کاری به کار من نداشت 

                           بعد از مرگم  بنویسید

                                            با خطی نرم زیبا

                                                       اوکه در این گور خوابیده 

                                                                    بودنش را هیچ کس باور نداشت